مطالب آموزشی اطفال . نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 دربار آسپیراسیون ( بلع ) جسم خارجی بیشتر بدانیم دانلـود فایل  pdf
 آنچه دربار آسم در کودکان باید بدانیم دانلـود فایل  pdf
 دربار بلع مواد سوزانند و خطرناک در کودکان بیشتر بدانیم دانلـود فایل  pdf
 عفونت خون ( سپسیس ) چیست؟ دانلـود فایل  pdf
 میگرن در کودکان دانلـود فایل  pdf
 هیدروسفالی چیست؟ دانلـود فایل  pdf
آسفیکسی در نوزادان دانلـود فایل  pdf
تب و تشنج در کودکان دانلـود فایل  pdf
تب در کودکان دانلـود فایل  pdf
گیلن باره در کودکان دانلـود فایل  pdf
زردی ( ایکتر ) نوزادی دانلـود فایل  pdf
میاستنی گرا در کودکان دانلـود فایل  pdf
نـــوزاد نــارس دانلـود فایل  pdf
دیسترس تنفس در نوزادان دانلـود فایل  pdf
تشنج در کودکان دانلـود فایل  pdf
تشنج در نوزادان دانلـود فایل  pdf
خوش آمد گویی دانلـود فایل  pdf
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل