ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

رییس بخش: دکتر محمد اصل زارع (دانشیار)   پست الکترونیک: zareem[at]mums.ac.ir

 تعداد اعضای علمی:  4 استاد، 8 دانشيار، 13 استادیار، 2 ضریب K

پرسنل بخش: سرپرستار، 20 پرستار، 2 بهیار، 9 کمک بهیار، 2 منشی، 4 خدمه

تعداد تخت: 46 تخت و میانگین ضریب اشغال تخت 70%

ارتباط با ما

آدرس: بيمارستان قائم (عج) – طبقه سوم     شماره تلفن: 38012846 -38012847        ساعت کاری: 24 ساعته

اين بخش مجهز به دستگاه الكتروشوك ، پالس اكسيمتري ، مانيتورينگ پرتابل ، پمپ انفوزيون  هر كدام به تعداد يك دستگاه و بخور سرد ، تشك مواج ، ساكشن ، ساكشن با فشار كم مي باشد.

هم چنين جهت ارتقاي ايمني بيماران كليه تخت هاي قبلي تعويض و با تخت هاي جديد و استاندارد جايگزين گرديده است.

كليه فن كوئل ها تعويض و يك عدد كولر آبي جهت پذيرش بخش به منظور بهبود سيستم گرمايشي و سرمايشي نصب گرديده است.

اختصاص يخچال و نصب تلويزيون براي هر اتاق جهت رفاه حال بيماران.

 

كليه اعمال جراحي که در این بخش انجام میگردد شامل:

گوش وحلق وبيني، جراحي توراكس، جراحي مغزواعصاب، ارتوپدي، جراحي فك وصورت، جراحي پلاستيك، ارولوژ d،جرا حي عمومي ، آن‍‍ژيوگرافي ، داخلي گوارش (آندوسكپي وبيوپسي كبد) ، داخلي ريه (برونكوسكپي) براي بيمارا ن بستري شده از طريق كلينيك ويژه توسط متخصصين صورت مي گيرد.

 

پذيرش بيماران  صبح روز عمل و كاهش مدت زمان بستري در اين بخش و در نتيجه آن كاهش هزينه هاي تحميلي به بيمار

 

 

 

منوی موبایل