فرم های زمان ترخیص

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 فرم های زمان ترخیص بیماران داخلی و جراحی

فرم آموزش زمان ترخیص COPD دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص آسـم دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص پانکراتیت دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص پنومونی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص تراکئوستومی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص تورشن بیضه دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی بینی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی پروستات دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی تیروئید  دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی گـوش دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی لوزه دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص چست تیوب دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص خونریزی گوارشی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دیابت دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص سنگ کلیه دانلــود فایل pdf
 فرم آموزش زمان ترخیص سیروز کبدی  دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص سیستوسکوپی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص عدم نزول بیضه دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص فیستول پری آنال دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص فیوژن کمری دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کهیر دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کوله سیستکتومی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص التهاب و سنگ کیسه صفرا دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کیست هیداتیک دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص نارسایی کلیه دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص هرنی ( فتق ) دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص هموروئید ( بواسیر ) دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص هیدروسـل دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص واریکوسـل دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص کرونـا دانلــود فایل pdf

 

 

 فرم های زمان ترخیص بیماران اطفال

فرم آموزش زمات ترخیص پنومونی کودکان دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص تشنج ناشی از تب دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص اسهال و استفراغ کودکان دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص گیلـن باره کودکان دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص میگرن کودکان دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص سپسیس کودکان دانلــود فایل pdf

 

 

 فرم های زمان ترخیص بیماران مغز و اعصاب

فرم آموزش زمات ترخیص التهاب مغز دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص آلزایمر دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص ام اس دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص آنوریسم مغـزی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص پارکینسون دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص تشنج و صـرع دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص تومور مغزی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی تونل مچ دست دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص ضربه مغزی  دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص خونریزی های مغزی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص سکته مغزی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص ضربه مغزی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص گیلن باره دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص میاستنی گراو دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دانلــود فایل pdf

 

 

 فرم های زمان ترخیص بیماران قلبی و عروقی

فرم آموزش زمات ترخیص بیماران ترومبوز وریدهای عمقی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص ابلیشن دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص ادم حاد ریه دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص آنژیوپلاستی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص انفارکتوس میوکارد دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص پیس میکر دائم دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص جراحی بای پس عروق کرونر دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص دفیرپلاتور کاشتنی قلب دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص نارسائی احتقانی قلب  دانلــود فایل pdf

 

 

فرم های زمان ترخیص بیماران زنان و زایمان

فرم آموزش زمات ترخیص بیماران آسفیکسی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص پره اکلامپسی دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص حاملگی خارج از رحم و مول دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص حامله دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص خونریزی های غیرطبیعی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص دیابت بارداری دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص زایمان طبیعی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص زردی نوزادی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص سزارین دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص سندرم دیسترس تنفسی نوزاد دانلــود فایل pdf
فرم آموزش زمان ترخیص عفونت محل عمل  دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کلپورافی دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کورتاژ دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص کیست تخمدان دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص نوزاد نارس دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص نوزاد دانلــود فایل pdf 
فرم آموزش زمان ترخیص هیسترکتومی دانلــود فایل pdf
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل