معرفی واحد پرستاری آموزش سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد پرستاری آموزش سلامت

 

آموزش به بیمار و ‏خانواده یکی از نقشهای اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود‎.‎‏ از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید. داشتن‎ ‎اطلاعات‎ ‎کامل‎ ‎از‎ ‎سیربیماری‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎خود‎،‎ ‎جزو‎ ‎مهمترین‎ ‎حقوق‎ ‎مددجویان می‎باشد‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎اطلاعات‎ ‎باید‎ ‎بر‎ ‎اساس نیازهای‎ ‎فردی‎ ‎و موقعیت‎ ‎خاص‎ ‎بیماری‎ ‎طراحی‎ ‎و‎ ‎اجرا‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎بتواند‎ ‎باعث ایجاد‎ ‎تغییرات‎ ‎مطلوب‎ ‎رفتاری‎ ‎گردد. 

آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم‌گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

واحد آموزش به بیمار در بیمارستان به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجو را حین بستری و پس از ترخیص فراهم می‌نماید. این ‏مرکز یکی از زیر مجموعه‌های بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می‌نماید.‏

کلینیک پرستاری آموزش سلامت زیرمجموعه واحد پرستاری آموزش سلامت است که در راستای آموزشهای خودمراقبتی به ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ فعالیت می نماید.

دستیابی به سطوح بالاتر رضایتمندی بیماران،کاهش بار مراجعین، ارتقاء کیفیت آموزش‌های خود مراقبتی به مددجویان ، افزایش سطح سواد سلامت بیمار و خانواده بیماران پس از ترخیص از مهمترین اهداف کلینیک پرستاری آموزش سلامت می باشد.

در این کلینیک آموزش‌هایی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، فعالیت‌های ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ فعالیت‌هایﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﯽ توسط اساتید دانشکده پرستاری و مامایی و همچنین پرستاران مجرب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ آن‌ها ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ گردد.

 

هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمندسازی بیماران جهت برنامه های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

 

اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏
‏1.‏ آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه های خود مراقبتی
‏2.‏ افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
‏3.‏ افزایش دانش؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
‏4.‏ ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
‏5.‏کاهش آسیب‌های روانی و نگرانی مددجو
‏6. بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
‏7.‏کاهش هزینه‌های بیمارستانیگروه هدف در واحد آموزش بیمار : ‏
بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز

 


شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏


‏1. برنامه‌ریزی و اجرای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان ‏براساس داده‌های جمع آوری شده
‏2. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏
‏3. انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4. آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، ‏نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران
‏5. جلب حمایت و همکاری افراد ذیصلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های واحد آموزش به مددجو
‏6. برنامه‌ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت‌ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک‌های اطلاعاتی آموزشی
‏7. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت‌ها و خط مشی تعیین شده
‏8. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز
‏9. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه‏
‏10. ترویج رویکرد آموزش به مددجو و فرهنگ‌سازی در این زمینه‏
‏11. حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کارگروه‌های آموزش
‏12. ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده به مددجویان ‏
‏13. جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین ‏شده
‏14. جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15. نظارت بر فعالیت‌های آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه‌های زیرمجموعه
‏16. طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی

خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل