مطالب آموزشی هماتولوژی و انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

دربار لوکمی حاد لنفوبلاستیک (ALL) یا بدخیمی خون بیشتر بدانیم کنیم دانلـود فایل pdf
دربار لوکمی حاد میلوئیدی (AML) یا بدخیمی خون بیشتر بدانیم کنیم دانلـود فایل pdf
لوسمی م من لنفوئیدی (CLL) بدخیمی خون دانلـود فایل pdf
لوسمی م من میلوئیدی (CML) بدخیمی خون دانلـود فایل pdf
دربار بدخیمی ریه بیشتر بدانیم دانلـود فایل pdf
دربار بدخیمی کولورکتال بیشتر دانلـود فایل pdf
دربار بدخیمی مری بیشتر بدانیم دانلـود فایل pdf
چگونه اسهال ناشی از شیمی درمانی را کنترل کنیم؟ دانلـود فایل pdf
چگونه بی اشتهایی، تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی را کنترل کنید؟ دانلـود فایل pdf
چگونه زخم دهان ناشی از شیمی درمانی را کنترل کنیم ؟ دانلـود فایل pdf
چگونه عفونت ناشی از شیمی درمانی را کنترل کنیم؟ دانلـود فایل pdf
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل