معرفی دپارتمان آموزش پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دپارتمان آموزش پرستاری

دپارتمان آموزش پرستاری، زیرمجموعه دفتر خدمات پرستاری است که خود متشکل از سه واحد آموزش پرستاری، آموزش سلامت و مراقبت در منزل می‌باشد.

واحد آموزش پرستاری

آموزش كاركنان پرستاري جزء ديرينه و لاينفك كاري پرسنل پرستاري است. سوپروايزر آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي كاركنان درمان را متناسب با نيازهاي مركز انجام و برنامه‌ريزي با توجه به چهار عامل مطالعه، بازديدها، فرم هاي ارزشيابي و پرسشنامه‌هاي تعيين اولويت انجام ميدهد.

سوپروايزر آموزشي با توجه به نياز سنجي سالانه و ارزشيابي‌هاي انجام شده عناوين آموزشي مورد نياز مركز را استخراج و ليست اولويتهاي آموزشي را تهيه و با عناوين اعلام شده از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه مطابقت مي دهد. تعيين برنامه كلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس آن، هماهنگي با واحد سمعي بصري براي اختصاص كلاس و امكانات لازم براي تشكيل كلاس، بعمل مي‌آيد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

 1. 1. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
 2. 2. تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
 3. 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 6. 6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخشهای مرتبط
 7. 7. تهیه و تنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 8. 8. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی
 9. 9. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 10. 10. تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 11. 11. هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 12. 12. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 13. 13. همکاری و مشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 14. 14. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
 15. 15. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 16. 16. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه/ پمفلت و...)
 17. 17. همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی
 18. 18. هدایت و آموزش کارکنان
 19. 19. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 20. 20. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 21. 21. ثبت وگزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 22. 22. کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 23. 23. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
 24. 24. ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده
 25. 25. کنترل و نظارت برشرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری (در شیفتهای مختلف) در برنامه‌های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 26. 26. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 27. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

 

واحد پرستاری آموزش سلامت

آموزش به بیمار و ‏خانواده یکی از نقشهای اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود.‏ از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید. داشتن اطلاعات کامل از سیربیماری و درمان خود، جزو مهمترین حقوق مددجویان میباشد و این اطلاعات باید بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیماری طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد. 

آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم‌گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

واحد آموزش به بیمار در بیمارستان به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجو را حین بستری و پس از ترخیص فراهم می‌نماید. این ‏مرکز یکی از زیر مجموعه‌های بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می‌نماید.‏

کلینیک پرستاری آموزش سلامت زیرمجموعه واحد پرستاری آموزش سلامت است که در راستای آموزشهای خودمراقبتی به ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ فعالیت می نماید.

دستیابی به سطوح بالاتر رضایتمندی بیماران،کاهش بار مراجعین، ارتقاء کیفیت آموزش‌های خود مراقبتی به مددجویان ، افزایش سطح سواد سلامت بیمار و خانواده بیماران پس از ترخیص از مهمترین اهداف کلینیک پرستاری آموزش سلامت می باشد.

در این کلینیک آموزش‌هایی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، فعالیت‌های ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ فعالیت‌هایﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﯽ توسط اساتید دانشکده پرستاری و مامایی و همچنین پرستاران مجرب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ آن‌ها ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ گردد.

هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمندسازی بیماران جهت برنامه های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏
1.‏ آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه های خود مراقبتی
‏2.‏ افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
‏3.‏ افزایش دانش؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
‏4.‏ ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
‏5.‏کاهش آسیب‌های روانی و نگرانی مددجو
‏6. بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
‏7.‏کاهش هزینه‌های بیمارستانی


گروه هدف در واحد آموزش بیمار : ‏
بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز

شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏
1. برنامه‌ریزی و اجرای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان ‏براساس داده‌های جمع آوری شده
‏2. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏
‏3. انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4. آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، ‏نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران
‏5. جلب حمایت و همکاری افراد ذیصلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های واحد آموزش به مددجو
‏6. برنامه‌ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت‌ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک‌های اطلاعاتی آموزشی
‏7. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت‌ها و خط مشی تعیین شده
‏8. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز
‏9. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه‏
‏10. ترویج رویکرد آموزش به مددجو و فرهنگ‌سازی در این زمینه‏
‏11. حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کارگروه‌های آموزش
‏12. ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده به مددجویان ‏
‏13. جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین ‏شده
‏14. جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15. نظارت بر فعالیت‌های آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه‌های زیرمجموعه
‏16. طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی

 

 

 

واحد مراقبت در منزل (Home Care)

هدف از تاسیس واحد Home Care در بیمارستان‌ها؛ ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،کاهش هزینه‌های درمانی و مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل وکاهش عفونت‌های بیمارستانی،ت وانبخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری و درنهایت افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌ها می باشد.

واحد مراقبت در منزل در بیمارستان قائم (عج) از ابتدای تیرماه 97 با فراخوان عمومی و پس از بررسی سوابق و شرایط مراکز مشاوره و خدمات پرستاری با منعقد نمودن قرارداد لازم شروع بکار نمود.

بیماران نیازمند برای مراقبت در منزل از سوی پزشکان،پرستاران بخش ها به کارشناس مربوطه معرفی شده و کارشناس مراقبت در منزل پس از ارزیابی شرایط بیمار و برگزاری جلسات حضوری با خانواده بیمار سطح مالی و آموزش پذیری خانواده را ارزیابی و سپس آنان را به مراکز طرف قرارداد معرفی می نماید و بر روند انتقال بیمار به منزل نظارت داشته و رضایتمندی بیماران را پیگیری می نماید.

شرح وظایف کارشناس واحد مراقبت بیمار در منزل (Home Care):

 1. برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل
 2. آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل
 3. برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخشهای درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل
 4. کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل
 5. ارائه آموزشهای لازم جهت مراقبت در منزل بیماران واجد شرایط و خانواده آنان
 6. بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه‌های درمانی و مراقبتی
 7. شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان
 8. همکاری با مدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرارداد با بیمارستان
 9. هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران
 10. تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل
 11. دریافت معرفی نامه‌های صادره از بخشهای درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران، قبل و در هنگام ترخیص
 12. معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد
 13. نظارت بر قرارداد اولیه فی مابین مرکز و بیمار
 14. رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای نظارتی
 15. پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان
 16. دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی در صورت لزوم
 17. جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران در منزل و ارائه به نهادهای مسئول
 18. همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه

 

 

 

 

 

خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل