ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

رییس بخش: دکتر مرجانه فرازستانیان (فوق تخصص انكولوژی زنان)


تعداد اعضای علمی: 1 استاد،4 دانشیار، 3 استاديار

پرسنل بخش: 1 سرپرستار، 12 پرستار، 4 ماما،  1 منشی، 5 كمك بهيار، 4  خدمات

تعداد تخت: 41 تخت فعال و ضريب اشغال تخت بين 60 تا 80 درصد

ارتباط با ما

آدرس: بیمارستان قائم(عج) - طبقه اول  تلفن تماس: 380132605 - 38012604

ساعت کاری

   
     
 

1. دستگاه الكترو شوك

2. دو عدد مانيورينگ قلبی

3. يك دستگاه پمپ انفوزيون

 
     
   
   

  به عنوان تنها مركز بيماری ها و انكولوژی زنان و انجام شيمی درماني بيماريهای زنان

 
     

منوی موبایل