ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی بخش

 

تعداد اعضای علمی: 12 استاديار ، 15 دانشيار ، 9 استاد


پرسنل بخش: 1سرپرستار، 17پرستار، 19 كارشناس عمل(طرح)، 6 كاردان عمل، 1 بهيار، 8 كمك بهيار، 2 منشی

بیهوشی: 1 سرپرستار، 2 فوق ليسانس بيهوشی، 20 كارشناس بيهوشی، 10 كاردان بيهوشی، 11 كارشناس پرستاری

تعداد تخت: 11 تخت عمل و 6 تخت ريكاوری

ارتباط با ما

آدرس: بیمارستان قائم(عج) - طبقه اول  تلفن تماس: 38427500 - 38012617 - 38012619

ساعت کاری: بصورت شبانه روزی

 

منوی موبایل