واحد مراقبت در منزل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف از تاسیس واحد Home Care در بیمارستان‌ها؛ ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،کاهش هزینه‌های درمانی و مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل وکاهش عفونت‌های بیمارستانی،ت وانبخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری و درنهایت افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌ها می باشد.

واحد مراقبت در منزل در بیمارستان قائم (عج) از ابتدای تیرماه 97 با فراخوان عمومی و پس از بررسی سوابق و شرایط مراکز مشاوره و خدمات پرستاری با منعقد نمودن قرارداد لازم شروع بکار نمود.

بیماران نیازمند برای مراقبت در منزل از سوی پزشکان،پرستاران بخش ها به کارشناس مربوطه معرفی شده و کارشناس مراقبت در منزل پس از ارزیابی شرایط بیمار و برگزاری جلسات حضوری با خانواده بیمار سطح مالی و آموزش پذیری خانواده را ارزیابی و سپس آنان را به مراکز طرف قرارداد معرفی می نماید و بر روند انتقال بیمار به منزل نظارت داشته و رضایتمندی بیماران را پیگیری می نماید.

 

 

شرح وظایف کارشناس واحد مراقبت بیمار در منزل (Home Care):

 1. برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل
 2. آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل
 3. برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخشهای درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل
 4. کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل
 5. ارائه آموزشهای لازم جهت مراقبت در منزل بیماران واجد شرایط و خانواده آنان
 6. بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه‌های درمانی و مراقبتی
 7. شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان
 8. همکاری با مدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرارداد با بیمارستان
 9. هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران
 10. تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل
 11. دریافت معرفی نامه‌های صادره از بخشهای درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران، قبل و در هنگام ترخیص
 12. معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد
 13. نظارت بر قرارداد اولیه فی مابین مرکز و بیمار
 14. رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای نظارتی
 15. پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان
 16. دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی در صورت لزوم
 17. جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران در منزل و ارائه به نهادهای مسئول
 18. همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل