نوبت اینترنتی

فرآیند پذیرش بیمار، نحوه پذیرش (تلفنی، حضوری )

اعضای هیات علمی

گروه تغذیه مرکز

گایدلاین های تغذیه بالینی

مراکز ارائه خدمات به گردشگران سلامت

ارتباط با ما

جهت ارسال نظرات،انتقادات،پیشنهادات

برنامه درمانگاه آموزشی تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان

شنبه

8 تا 10 صبح

یکشنبه

8 تا 10 صبح

دوشنبه

8 تا 10 صبح

سه شنبه

8 تا 10 صبح

10 تا 12 صبح

چهارشنبه

8 تا 10 صبح

چهارشنبه

8 تا 10 صبح

فعالیت ها

 • ویزیت بخش مراقبت های ویژه استروک، ENT، داخلی 4، داخلی2 وجراحی بیماران توسط اساتید و استاف درمانی گروه تغذیه
 • تکمیل روزانه فرم های ارزیابی وپیگیری وضعیت تغذیه ای بیماران بستری دربخش های استروک، ENT، داخلی 4، داخلی2 وجراحی 2 توسط دانشجویان دکترا وارشد بالینی وتحت نظر اساتید تغذیه بالینی بیمارستان قائم (عج)
 • انجام مشاوره های تخصصی تغذیه
 • گراند راند تغذیه
 • مشارکت و نظارت بر طراحی و تهیه فرمولاهای ویژه جهت تغذیه انترال در بیمارستان
 • برگزاری جلسات آموزشی و درمانی مشترک با گروههای داخلی، جراحی،زنان و بیهوشی، اعصاب
 • برگزاری کارگاه های تغذیه بالینی برای رزیدنت های جدیدالورود

معرفی گروه تغذیه بالینی بیمارستان قائم

گروه تغذیه بیمارستان قائم (عج) وابسته به گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. فعالیت گروه تغذیه دربیمارستان قائم(عج) از سال 1383 و با ویزیت بخش های آی سی یو استروک و اعصاب، انجام مشاوره ها وکلینیک تغذیه آغاز گردید و با توسعه گروه تغذیه و ورود دانشجویان تغذیه بالینی بخش های بیشتری تحت نظر گروه تغذیه بالینی قرارگرفته است.

دانشجویان

 • رشد علوم تغذیه
 • ارشد تغذیه بالینی
 • دکترای تخصصی تغذیه (دوره کارآموزی و کارورزی)
 • دانشجویان پزشکی (دوره کارورزی)

اساتید گروه ( پاره وقت )

 • دکتر محمد صفریان
 • دکتر محسن نعمتی
 • دکتر مجید غیور مبرهن
 • دکتر رضا رضوانی
 • دکتر فاطمه رودی
 • دکتر مریم علی نژاد

اساتید گروه ( مستقر )

دکتر  عطیه مهدی زاده
MD, PhD in Clinical Nutrition

دکتر  سارا موحد
MD, PhD in Clinical Nutrition

منوی موبایل