نوبت اینترنتی

فرآیند پذیرش بیمار، نحوه پذیرش (تلفنی، حضوری )

اعضای هیات علمی

گروه تغذیه مرکز

ارتباط با ما

جهت ارسال نظرات،انتقادات،پیشنهادات

برنامه درمانگاه آموزشی تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان

شنبه

8 تا 10 صبح

یکشنبه

8 تا 10 صبح

دوشنبه

8 تا 10 صبح

سه شنبه

8 تا 10 صبح

10 تا 12 صبح

چهارشنبه

8 تا 10 صبح

پنجشنبه

8 تا 10 صبح

فعالیت ها

 • ویزیت بخش مراقبت های ویژه استروک، ENT، داخلی 4، داخلی2 وجراحی بیماران توسط اساتید و استاف درمانی گروه تغذیه
 • تکمیل روزانه فرم های ارزیابی وپیگیری وضعیت تغذیه ای بیماران بستری دربخش های استروک، ENT، داخلی 4، داخلی2 وجراحی 2 توسط دانشجویان دکترا وارشد بالینی وتحت نظر اساتید تغذیه بالینی بیمارستان قائم (عج)
 • انجام مشاوره های تخصصی تغذیه
 • گراند راند تغذیه
 • مشارکت و نظارت بر طراحی و تهیه فرمولاهای ویژه جهت تغذیه انترال در بیمارستان
 • برگزاری جلسات آموزشی و درمانی مشترک با گروههای داخلی، جراحی،زنان و بیهوشی، اعصاب
 • برگزاری کارگاه های تغذیه بالینی برای رزیدنت های جدیدالورود

معرفی گروه تغذیه بالینی بیمارستان قائم

گروه تغذیه بیمارستان قائم (عج) وابسته به گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. فعالیت گروه تغذیه دربیمارستان قائم(عج) از سال 1383 و با ویزیت بخش های آی سی یو استروک و اعصاب، انجام مشاوره ها وکلینیک تغذیه آغاز گردید و با توسعه گروه تغذیه و ورود دانشجویان تغذیه بالینی بخش های بیشتری تحت نظر گروه تغذیه بالینی قرارگرفته است.

دانشجویان

 • ارشد علوم تغذیه
 • ارشد تغذیه بالینی
 • دکترای تخصصی تغذیه (دوره کارآموزی و کارورزی)
 • دانشجویان پزشکی (دوره کارورزی)

اساتید گروه ( پاره وقت )

 • دکتر محمد صفریان
 • دکتر محسن نعمتی
 • دکتر مجید غیور مبرهن
 • دکتر رضا رضوانی
 • دکتر فاطمه رودی
 • دکتر مریم علی نژاد

اساتید گروه ( مستقر )

دکتر  عطیه مهدی زاده
MD, PhD in Clinical Nutrition

دکتر  سارا موحد
MD, PhD in Clinical Nutrition

Guidlines

Adult

Nutrition Support in Adult Acute and Chronic Renal Failure
Download

ESPEN practical guideline

Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease
Download

liver disease

Nutrition Screening, Assessment, and Intervention in Adults
Download

ERAS 2

perioperative care in elective rectal/pelvic surgery
Download

acute intestinal failure

Management of acute intestinal failure
Download

Obesity

Nutrition Support of Hospitalized Adult Patients With Obesity
Download

Parenteral & Enteral

Guidelines for the Provision and
Assessment of Nutrition Support Therapy
in the Adult Critically Ill Patient
Download

neurology

Download

Parenteral nutrition

When Is Parenteral Nutrition Appropriate?
Download

Clinical Guidelines

Nutrition Support of Adult Patients With Hyperglycemia
Download

Screening

Nutrition Screening, Assessment, and Intervention in Adults
Download

ERAS

perioperative care for pancreaticoduodenectomy
Download

ESPEN

Clinical Nutrition in cancer
Download

Intensive care

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition
Download

ESPEN

nutrition in dementia
Download

intensive care unit

clinical nutrition in the intensive care unit
Download

Gastric Residual Volume-1

دکتر عطیه مهدی زاده، متخصص تغذیه

Gastric Residual Volume-2

دکتر عطیه مهدی زاده، متخصص تغذیه

Partial Parenteral Nutrition

دکتر عطیه مهدی زاده، متخصص تغذیه

Refeeding syndrome

دکتر عطیه مهدی زاده، متخصص تغذیه

معرفی واحد تغذیه

دکتر سارا موحد ، متخصص تغذیه

ضرورت تغذیه درمانی

دکتر سارا موحد، متخصص تغذیه

کلیات تغذیه درمانی

دکتر سارا موحد، متخصص تغذیه

غربالگری و شناسایی بیماران سوء تغذیه

دکتر سارا موحد ، متخصص تغذیه

ارزیابی وضعیت تغذیه ای

دکتر سارا موحد، متخصص تغذیه

منوی موبایل