ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم (عج) >  معاونت آموزشي و پژوهشي>  خدمات آموزشي

 
 
وظایف
 
1-ثبت ،تنظيم و تهيه  كليه اطلاعات روزانه،ماهانه و ساليانه امور آموزشي و پژوهشي در سامانه ها جهت تسريع و تسهيل در انجام امور مربوطه

 

2-صدور حکم ماموریت های با فوق العاده و بدون فوق العاده داخل کشور اعضاء محترم هیات علمی و ارسال به معاونت آموزشي دانشگاه(ماموریت بدون فوق العاده) و معاونت پژوهشي دانشگاه(ماموریت با فوق العاده)

3- برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز دستياران تخصصي مانند CPR
 

 4-بررسی مدارک اعضاء هیات علمی ،هماهنگی جلسه ارتقاء ، كنترل مدارک و ارسال به دانشکده پزشکی

 

5-ارسال طرح های تحقیقاتی دریافت شده از اعضاء هیات علمی به دانشکده پزشکی جهت بررسی

 

6-تنظیم قرارداد های طرح تمام وقتی،نظام نوین و فضای فیزیکی بیمارستان و ارسال جهت امضاء و تاییدات لازم و توزیع بین قسمتهای مربوطه

 

7- انجام هماهنگي هاي لازم جهت جلسه دفاع از پایان نامه و ارسال به گروهها

 

8-ثبت و محاسبه مرخصی های اعضاء هیات علمی و صدور حکم ساليانه مرخصی وبايگاني و  در اختيار قرار دادن اطلاعات كافي و لازم به اعضاء
 
هيئت علمي

 

9-دریافت برگه های کشیک آنکال و محاسبه آن و اعلام به حسابداری به صورت ماهانه

 

10-دریافت لیست گواهي كار و مرخصي دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تهيه ،تنظيم و ارسال به معاونت آموزشي تخصصي و فوق تخصصي
 
دانشكده پزشكي به صورت ماهانه

 

11-پيگيري و رسیدگی به درخواست گروهها و نیازهای آموزشی و پژوهشی

 

12-جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشجویان و طرح های تحقیقاتی اساتید

 

13-هماهنگی، زمانبندی وارسال فرم كنفرانس هفتگي به قسمتهاي مختلف   و نظارت مستقيم بر اجرای کنفرانسهای هفتگی بیمارستان (ثبت نام اساتید ودستیاران جهت کنفرانس هفتگی و ...)

 

14- تهيه و تنظيم  كليه نامه هاي درخواستي اعضاء هيئت علمي به منظور ارائه به قسمتهاي مختلف

 

15-هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات معاونت آموزشی بیمارستان شامل: برگزاری جلسات معاونین آموزشی گروهها، جلسات توجیهی
 
آموزشی و ...
15- هماهنگي با مسئولين دفاتر گروههاي آموزشي
16- تهيه پيش نويس احكام روساي بخشهاي درماني آموزشي
 
  رئيس اداره:حسن عيدي بايگي
 
  كارشناس:  آقاي پورحسيني
 
 تلفن و فاكس :   38402675 -38012520     داخلي:2520 - 2984 

 

 

 

منوی موبایل