ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

شرح وظایف امور مالی

شرح وظایف

 • اجراي نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل‏های ابلاغی وزارت متبوع .
 • تهيه و تدوين صورت‏هاي مالي مؤسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالی، محاسباتي، نگهداري و تنظيم حساب‏ها بر اساس آيين نامه، مقررات حاکم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آن‏ها و تهيه گزارشات مالی مديريتی نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه‏ها و سپرده‏ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهاي بیمارستان
 • شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين‏آلات و تجهيزات و دارائي‏هاي بیمارستان .
 • پيگيري و بروزرساني مانده حساب‏هاي سنواتي.
 • ثبت و ضبط و نگهداری فعالیتهای مالی در چارچوب مقررات سازمان .
 • بررسی و پیشنهاد راههای اعمال صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد های ناشی از عملیات.
 • پیگیری مستمر برای تصویب بودجه پیشنهادی و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مراجع تصمیم گیری در سازمان .
 • تبیین و توجیه برنامه کار و بودجه پیشنهادی با مشارکت و همکاری سایر مدیران و ارائه گزارشهای تحلیلی در این زمینه.
 • نظارت و کنترل بر اسناد خرید و هزینه و تطبیق4 با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دیوان محاسبات
 • اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
 • دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
 • اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حاکم بر عمليات مالي بیمارستان .
 • تبادل اطلاعات مالي مؤسسه حسب مورد با دستگاه‏هاي نظارتي قانوني با هماهنگي رییس و مدیریت بیمارستان

همکاران واحد امور مالی

محمود براتی

مسئول واحد اموال

خانم قاسمی

حسابداری نظام نوین

عباس سلیمانی

حسابداری نظام نوین

خانم حقی تبار

 حسابداری نظام نوین

امیر فرهادی

حسابداری نظام نوین

خانم حیدری

مسئول حقوق و دست مزد

رضا نصرالهی

 حسابداری نظام نوین

خانم عبدالهی

بایگانی اسناد مالی وصدور چک
تلفن : 38012370 051
رایانامه :b.ghaem@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-ساختمان امور اداری -طبقه دوم- واحد امور مالی

منوی موبایل