ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
     
   
     
 

مسوول واحد: جواد علیزاده  تلفن تماس: 38406666

پرسنل:  6 نفر ناظر مستقر در خدمات عمومی و  165 نفر نیروی خدماتی در کل بیمارستان (بخش های درمانی 89 نفر بخش های غیردرمانی 76 نفر)
 
     
   
     
 

1. سرویس لباس شویی(لنژری)                2. نجاری                                      3. شیشه بری
4. سردخانه جسد                                   5. قفل و کلیدسازی                        6. باغبانی و فضای سبز

 
     
     
   
     
 

آدرس: مشهد - خیابان احمد آباد - بیمارستان قائم طبقه (1-) واحد خدمات عمومی

تلفن تماس:38012344 و 38012345

 
     
     

منوی موبایل