ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

توجه :

 همکاران محترم شرکتی و ارتشی شیفت دوم جهت دریافت و تمدید یوزر نیازی به تکمیل فرم الکترونیکی نیست .باید فرم ضمیمه را دانلود کرده و تکمیل نمایید سپس مسیول بخش . کارگزینی و مدیریت تایید کنند. (دانلود فرم

منوی موبایل