ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

مهندس محمد شکیبایی

رئیس اداره فنی ومهندسی

شرح وظایف اداره فنی

شرح وظایف

 • نظارت وسرپرستی برنحوه وکیفیت کارکنان واحد ذیربط
 • نظارت برامر سرویس ونگهداری لوازم آسانسورهاوماشین آلات ودستگاههای مکانیزه مرکز
 • نظارت برحسن اجرای کار ماشین های مکانیزه و کامپیوترهای مربوطه
 • بررسی پیشنهادهای واصله از طرف کارشناسان واحد ذیربط در خصوص لوازم و قطعات مورد نیاز ماشین های مکانیزه مرکز و گزارش جهت اقدام لازم به مافوق
 • کنترل بر انجام تعمیرات ماشین آلات مکانیزه مرکز طبق فهرست های تضمین کیفیت
 • نظارت برانجام امور مربوط به روشنایی ،برق، امور فنی تلفن خانه ، گرمایش وسرمایش ساختمانها ،سرویس ونگهداری تجهیزات حرارتی وتهویه مرکز
 • هماهنگی ونظارت بر امور ساختمانی وهمچنین حفظ ونگهداری قطعات یدکی ،ابزار ولوازم مصرفی
 • ارائه پیشنهادات لازم با هدف بهینه سازی روند امور اجرایی وبهینه سازی مصرف انرژی
 • نظارت برحسن انجام کلیه امور مندرج در شرح قرارداد فی مابین شرکت تاسیساتی طرف قراردادوتائید حسن انجام کار
 • نظارت و کنترل بر جلوگیری از حیف و میل نمودن اموال دولتی و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از اسراف و تبذیر بیت المال
 • انجام اقدام لازم درزمینه اجرای سنجه های اعتبار بخشی مرکز
 • مشارکت فعال دربازدیدهای ایمنی مرکز واقدام درزمینه رفع نواقص
 • همکاری با کلیه بخشها وواحدها-

همکاران اداره فنی و مهندسی

حسن محمودی

تکنیسین برق
شرح وظایف

شاکری

کارشناس تاسیسات
شرح وظایف

داریوش کارگذاری

معاون اداره فنی ومهندس
شرح وظایف
تلفن : 380122695 051
رایانامه :b.ghaem@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-ساختمان امور اداری -طبقه دوم- دفتر فنی و مهندسی

منوی موبایل