ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

خانم نظریان

مسئول واحد مددکاری

شرح وظایف واحد مددکاری

شرح وظایف

 • ويزيت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم
 • مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت درفرم گزارش مددکاری اجتماعي
 • ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی- اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران
 • ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار
 • همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان
 • تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظور بهبود روند درمان
 • شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آنها
 • بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص(اعم از کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، تجاوز به عنف، خودکشی، افراد معتاد، بی خانمان ، مجهول االهویه ،زندانی ، معلول ،مصدومین ترافیکی ،مبتلایان به ایدز، هپاتیت ، T.S، end stage و...
 • ارتباط وجلب همکاری بامنابع اجتماعی موجود در جامعه ( دولتی و غیردولتی) و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان
 • بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاری اجتماعی
 • بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی
 • تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و مسئولین ذی ربط
 • ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات بيمار (مراجع) با استفاده از ابزارهای حرفه ای( مصاحبه، مشاهده ، بازدید منزل).
 • هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل درتداوم مراقبت و پیگیریهای پس از ترخیص
 • حضورفعال در کمیته های بیمارستانی و ستادی
 • شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایشهاي مرتبط
 • اخذ مجوزجهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت باهدف معرفی حرفه مددکاری اجتماعي به کارکنان و پرسنل مرکز درمانی
 • همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی وعملی دانشجویان مددکاری
 • همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحرانهای طبیعی و اجتماعی نظیر سیل ، زلزله، جنگ .....
 • تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران
 • ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه های توسعه ای در مراکز درمانی بمنظور خدمت رسانی مطلوب به بیماران (مانند اختصاص فضایی برای اسکان همراه بیمارانی که نیاز به بستری طولانی دارند یا ویژه کودکان - مناسب سازی فضاهای فیزیکی مرکز درمانی جهت استفاده موارد خاص – راه اندازی وبروز رساني وب سایت مددکاری اجتماعي مرکز درمانی
 • ارائه گزارش های ماهیانه، فصلی و سالیلنه به مددکاری اجتماعي ستاد دانشگاه و اداره مددکاری اجتماعي وزارتخانه
 • انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب اصول مددكاری اجتماعی

همکاران واحد مددکاری

خانم مقدم

کارشناس مددکاری

حمید جعفر زاده

کارشناس مددکاری
تلفن : 38012974 051
رایانامه :b.ghaem@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-واحد مددکاری

منوی موبایل