ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 

 

مسئول واحد: فرزاد زارع سلطانیه

تلفن تماس:  38012350-38012355 

پست الکترونیک:  Zaresf2[at]mums.ac.ir 

 
 

کارشناسان

 
 

فرزانه عباس پور (کارشناس تجهیزات پزشکی)

Abbaspourf3[at]mums.ac.ir

الهام رمضانی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

Ramezaniel2[at]mums.ac.ir

الناز قیاسی نوعی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

Ghiasine4[at]mums.ac.ir

 

 

  فرآیندها فرم ها  
  نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی تحویل تجهیزات پزشکی مستعمل و اسقاطی بخش به انبار  
  خرید تجهیزات پزشکی غیر مصرفی نياز سنجي و درخواست خريد تجهيزات پزشکي  
  اسقاط تجهیزات پزشکی درخواست تعمير تجهيزات پزشکی  
  تعمیر تجهیزات بخش تجهیزات پشتیبان  
       

 

 

   
 

آدرس: مشهد – خيايان احمداباد – بيمارسان قائم (عج) – طبقه منهای دو - واحد تجهیزات پزشکی

تلفن تماس:  38012350         -38012355      
 
     

منوی موبایل