امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

مسئول واحد: سید رضا اسدی وانانی، تلفن تماس:  38012350 ، پست الکترونیک:  asadivr1[at]mums.ac.ir 

 
 

پرسنل

 
 

فاطمه رضوانی مجد (کارشناس تجهیزات پزشکی)

مریم قدمگاهی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

 
 

ساناز بلوچ نژاد (کارشناس تجهیزات پزشکی)

فرزاد زارع سلطانيه (متصدی امور دفتری)  

 

  فرآیندها فرم ها  
  نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی تحویل تجهیزات پزشکی مستعمل و اسقاطی بخش به انبار  
  خرید تجهیزات پزشکی غیر مصرفی نياز سنجي و درخواست خريد تجهيزات پزشکي  
  اسقاط تجهیزات پزشکی درخواست تعمير تجهيزات پزشکی  
  تعمیر تجهیزات بخش تجهیزات پشتیبان  
       

 

 

   
 

آدرس: مشهد – خيايان احمداباد – بيمارسان قائم (عج) – طبقه منهای دو - واحد تجهیزات پزشکی

تلفن تماس: 38012350              
 
     

منوی موبایل