امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 


 

درباره معاونت

معاونت آموزش سلامت مرکز قائم(عج) به عنوان يكی از اركان اصلی این مرکز در راستای ارتقاء سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشكی مشهد گام برمی دارد.

این حوزه در تربيت پزشكان و متخصصان مورد نياز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی می کوشد و در زمینه نظارت بر گروه های آموزشی و پژوهشی نیز با هدف ارتقاء كمی و كيفی آموزش فعالیت می کند.

 

 

 

 

 

 

منوی