ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

آزمایشگاه
تشخیص طبی
مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

پاتولوژی مولكولی و سيتو ژنتيك - بيوشيمی - خونشناسی و انعقاد - هورمون شناسی - بانك خون - ميكروب شناسی - انگل شناسی و قارچ شناسی - پاتولوژی - ايمونولوژی - ويروس شناسی - ژنتيك -کووید-19 - اورژانس - کلینیک ویژه

آموزش نمونه گیری

 اهمیت خطاها در آزمایشگاه بالینی و نحوه صحیح نمونه گیری
دکتر حسن منصوری

Understanding The Importance of errors in Clinical Laboratories and Correct Blood Samples

آموزش نمونه گیری

درباره ما

آزمایشگاه تخصصي و فوق تخصصی بیمارستان قائم (عج) با بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی و حضور متخصصین و اساتید دانشگاهی و کارشناسان و کارکنان فنی زبده آماده انجام كلیه آزمایشهای مورد درخواست پزشكان محترم به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری می باشد.
در کنار حجم عظيمی از فعاليت های تشخيصی در آزمايشگاه، برنامه آموزشی برای پرسنل و دانشجويانی که از مراکز دانشگاهی برای گذراندن دوره های آموزش معرفی می شوند بصورت کلاسهای تئوری و آموزش عملی بطور منظم برگزارمی شود، تا ضمن بازآموزی تکنيک های رايج اين افراد با روشهای جديد نيز آشنایی پيدا کنند.
همگام با امور ذکر شده، فعاليت های پژوهشی در آزمايشگاه در قالب طرحهای تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی در دوره های تخصصی و فوق تخصصی، درحال انجام بوده و آزمايشگاه در اين زمينه نيز حضوری فعال و موثر دارد.

کووید - 19

تلفن داخلی: 2391

خونشناسی و انعقاد

تلفن داخلی: 2429

میکروب شناسی

تلفن داخلی: 2563-2562

ایمونولوژی

تلفن داخلی: 2761

هورمون شناسی

تلفن داخلی: 2412

ویروس شناسی

تلفن داخلی: 2562

کلینیک ویژه

تلفن داخلی: 2924-2920

بیوشیمی

تلفن داخلی: 2427

بانک خون

تلفن داخلی: 2245-2445

پاتولوژی ( آسیب شناسی )

تلفن داخلی : 2392-2364

اورژانس

تلفن داخلی: 3104-2361

تلفن ها

جهت ارتباط مستقیم سرشماره 3801 را به ابتدای شماره داخلی بخش ها اضافه کنید

شماره

نام آزمایشگاه/قسمت

2743

سرپرست آزمایشگاه ها

2334

مترون آزمایشگاه

3104-2361

آزمایشگاه اورژانس

2245-2445

بانک خون

2391

آزمایشگاه کووید

2427

بیوشیمی

2924-2920

آزمایشگاه کلینیک ویژه

2402

انگل و قارچ شناسی

2408-2563-2562

میکروب شناسی

2761

ایمونولوژی

2438-2439

سایتوژنتیک

2429

خون شناسی

2392-2364

آسیب شناسی

2412

هورمون شناسی

2562

ویروس شناسی

منوی موبایل