ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

روسای بیمارستان قائم(عج)از ابتدا تاسیس تاکنون

دكتر غلامعلی معموری
ایمیل: MaamouriGh[at]mums.ac.ir
از مهر ماه 1400  تا کنون

فوق تخصص نوزادان

متخصص زنان و زایمان

دكتر فاطمه تارا
ایمیل: Taraf[at]mums.ac.ir
ازسال 1398 تا 1400
دكتر مصطفی داستانی
ایمیل: DastaniM@mums.ac.ir
ازسال 1393 تا سال 1398

فوق تخصص قلب و عروق

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر جواد آخوندیان
ایمیل :AkhondianJ@mums.ac.ir

از سال 1388 تا سال 1393
دکتر علی صادقیان
ایمیل: 

از سال 1387 تا سال 1388
 

متخصص میکروب شناسی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر حسین مشهدی نژاد
ایمیل: MashhadinejadH@mums.ac.ir
ازسال 1376 تا 1387
دکترجواد مجاهدی
ایمیل:MojahediMJ@mums.ac.ir 

ازسال 1374 تا سال1376
 

فوق تخصص کلیه

متخصص ارتوپدی

دکتر شوکت الله مهاجرزاده
ایمیل: 

ازسال 1371 تا سال 1374
دکتر عبدالعلی خوارزمی
ایمیل: KharazmiA@mums.ac.ir

ازسال 1369 تا سال 1371

متخصص اطفال

فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر حسین فتاحی معصوم
ایمیل:  

ازسال 1368 تا سال 1369
دکتر جعفر حسن زاده
ایمیل: 

ازسال 1363 تا سال 1368

متخصص گوش و حلق و بینی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی

دکتر رضا فرید حسینی
ایمیل:  

ازسال 1363تا سال 1368
دکتر حسین مرندی
ایمیل: 
ازسال 1359 تا1360

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر حسین فروغ نصیرایی
ایمیل: 
ازسال 1359 تا 1359
دکتر رضا صدر نبوی
ایمیل: 
ازسال 1358 تا 1358

متخصص مغز اعصاب

متخصص اطفال

دکتر محمود حیدریان
ایمیل: 

ازسال 1358 تا 1358
دکتر فرخ الدین محلاتی
ایمیل: 

ازسال 1357 تا1357

متخصص جراح عمومی

متخصص قلب

دکتر منوچهر راد پور
ایمیل: 
ازسال 1354 تا1356
دکتر علی علیزاده
ایمیل: 
ازسال 1352 تا1354

متخصص رادیولوژی

متخصص قلب

دکتر فریدون شاملو
ایمیل: 
ازسال 1350 تا1352

منوی موبایل