روسای بیمارستان قائم(عج)از ابتدا تاسیس تاکنون

دكتر غلامعلی معموری
ایمیل: MaamouriGh[at]mums.ac.ir
از مهر ماه 1400  تا کنون

فوق تخصص نوزادان

متخصص زنان و زایمان

دكتر فاطمه تارا
ایمیل: Taraf[at]mums.ac.ir
ازسال 1398 تا 1400
دكتر مصطفی داستانی
ایمیل: DastaniM@mums.ac.ir
ازسال 1393 تا سال 1398

فوق تخصص قلب و عروق

فوق تخصص اعصاب اطفال

دکتر جواد آخوندیان
ایمیل :AkhondianJ@mums.ac.ir

از سال 1388 تا سال 1393
دکتر علی صادقیان
ایمیل: 

از سال 1387 تا سال 1388
 

متخصص میکروب شناسی

فوق تخصص کلیه

دکترجواد مجاهدی
ایمیل:MojahediMJ@mums.ac.ir 

ازسال 1374 تا سال1376
 
دکتر شوکت الله مهاجرزاده
ایمیل: 

ازسال 1371 تا سال 1374

متخصص ارتوپدی

متخصص اطفال

دکتر عبدالعلی خوارزمی
ایمیل: KharazmiA@mums.ac.ir

ازسال 1369 تا سال 1371
دکتر حسین فتاحی معصوم
ایمیل:  

ازسال 1368 تا سال 1369

فوق تخصص جراحی توراکس

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر جعفر حسن زاده
ایمیل: 

ازسال 1363 تا سال 1368
دکتر رضا فرید حسینی
ایمیل:  

ازسال 1363تا سال 1368

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی

متخصص زنان و زایمان

دکتر حسین مرندی
ایمیل: 
ازسال 1359 تا1360
دکتر حسین فروغ نصیرایی
ایمیل: 
ازسال 1359 تا 1359

متخصص زنان و زایمان

متخصص مغز اعصاب

دکتر رضا صدر نبوی
ایمیل: 
ازسال 1358 تا 1358
دکتر محمود حیدریان
ایمیل: 

ازسال 1358 تا 1358

متخصص اطفال

متخصص جراح عمومی

دکتر فرخ الدین محلاتی
ایمیل: 

ازسال 1357 تا1357
دکتر منوچهر راد پور
ایمیل: 
ازسال 1354 تا1356

متخصص قلب

متخصص رادیولوژی

دکتر علی علیزاده
ایمیل: 
ازسال 1352 تا1354
دکتر فریدون شاملو
ایمیل: 
ازسال 1350 تا1352

متخصص قلب

منوی