ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

ارتباط با ما

تلفن: 05138012465

نمابر: 05138453239

MaamouriGh@mums.ac.ir

دکتر غلامعلی معموری

استاد گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

متولد فروردین 1336

دانش آموخته در رشته تخصصی کودکان سال 1364

دانش آموخته در رشته فوق تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1369

در سال 1365 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پرداخت.

  • معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • عضویت در هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  • عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی در کمیته بالینی
  • مسئول انجمن نوزادان شرق ایران
  • عضویت در بورد فوق تخصصی نوزادان

از جمله فعالیت های اجرایی دکتر معموری به شمار می رود.

تربیت و آموزش بیش از 50 دستیار فوق تخصصی و صدها دانشجوی تخصصی و عمومی از دیگر فعالیت های دکتر معموری به شمار می رود.

منوی موبایل