ارتباط با گروه تغذیه مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دفترگروه تغذیه بالینی بیمارستان قائم (عج) :

ساختمان آموزش طبقه فوقانی - اتاق شماره 114

(تلفن: داخلی 2265)

 

مسئول دفترگروه تغذیه دربیمارستان قائم(عج)

  • خانم زهراسیادت (کارشناس ارشد آموزشی گروه تغذیه)

منوی موبایل