اعضای هیات علمی گروه تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر عطیه مهدی زاده

 پزشک و متخصص تغذیه بالینی

رزومه
MD, PhD in Clinical Nutrition
   

دکتر سارا موحد

پزشک و متخصص تغذیه بالینی

رزومه
MD, PhD in Clinical Nutrition

منوی موبایل