بی شک گسترش کتاب خوانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر، تنها زمانی به فرهنگی عمومی تبدیل می شود که جامعه آن را نیازی پایان ناپذیر و وسیله ای برای رشد و پویایی شخصیت خود بداند و مطالعه، در کنار سایر کارهای روزانه، در زندگی مردم وارد شود و این گونه نباشد که کتاب، به افراد خاصی از جامعه اختصاص داشته باشد ؛ بلکه همگان تکامل و پیشرفت را در انس با کتاب بدانند. البته گسترش کتاب خانه و چاپ فراوان کتاب و کارهایی مثل این نیز بی تأثیر نیست، ولی نکته مهم، همان ایجاد میل و انگیزه در افکار جامعه است ؛ یعنی برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که احساس نیاز به کتاب در جامعه زنده شود.

 کتابخانه مرکز پزشکی قائم (عج) ازسال 1351 فعالیت خود را با حدود 2000 عنوان کتاب فارسی و لاتین آغاز نمود. اين كتابخانه ابتدا به صورت سنتي و دستي اداره مي‌شد كه محدوديتها و نقايص زيادي را به دنبال داشت. برای غلبه بر مشکلات، طرح استانداردسازی و کامپیوتری کردن منابع کتابخانه در سال 1387 در کلیه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توسط شرکت پارس آذرخش آغاز شد.پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان قائم(عج) از طریق مجموعه سازی، فراهم آوری، ذخیره سازی، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان و سایر کاربران.

سرپرست کتابخانه: دکتر مظلوم خراسان
مسئول کتابخانه:سمانه مهدویان
بخش امانت: اکرم عبادی- الهه صاحبی- سید حسین قلیچی
بخش نشریات:نصرت الله صادقیان
بخش فهرست نویسی و خدمات فنی:سید حمید پورحسینی

 

کارگاه آموزشی

گزارش عملکرد سالیانه

منابع الکترونیک

کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

سامانه منبع یاب

نظاام نوین(نوپا)

ثبت نظرات و پیشنهادات

منوی موبایل