ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

اتاق عمل مرکزی

اتاق عمل مرکزی

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان

اتاق عمل گوش و حلق

اتاق عمل گوش و حلق

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز

منوی موبایل