مرکز توسعه تحقیقات بالینی معاونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 

معرفی مركز توسعه تحقیقات بالینی قائم (عج)

این واحد در سال 1391 با هدف توانمندسازی پژوهشگران و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش تحت نظر معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مشهد در مرکز قائم(عج) تاسیس گردید. جهت دستیابی به نتایج مطلوب کوتاه مدت و نیز طولانی مدت، اهداف واحد در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دنبال خواهد شد.

مسئول:                          دکتر علی مرادی

هیات علمی پژوهشی:              دکتر یلدا روانشاد   

هیات علمی پژوهشی:              دکتر حسن مهراد مجد

هیات علمی پژوهشی:              دکتر مریم صالحی

هیات علمی پژوهشی:              دکتر سید علی مرادی شایق

کارشناس مسئول امور پژوهشی:     زهره سامی راد  

 
   

خدمات پژوهشی:

    مشاوره طرح پژوهش

    مشاوره پایان نامه ها

    مشاوره آنالیز آماری پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی

    Submit مقالات

    برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه های آموزشی و پژوهش

    مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

    مشاوره مقاله نویسی(انگلیسی و فارسی)

    تایپ و تصحیح مقالات (فارسی و لاتین )

    ورود دیتا در نرم افزارهای آماری SPSS و Excel

    طراحی جداول و نمودارهای مورد نیازمقالات

    امکانات اینترنت به صورت on line

    راهنمایی درخصوص ارسال مقالات به ژورنالهای معتبر

    - E- mail و attach فایلهای مورد نیاز اساتید، Searchتخصصی

    مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار EndNote

 
     
     

منوی موبایل