راهنمای راهای رسیدن به بیمارستان (فرودگاه)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )

فرودگاه

فرودگاه مشهد >بلوار فرودگاه > بلوار جمهوری اسلامی >میدان 15 خرداد>بلوار خرمشهر>میدان امام خمینی >بلوار ملک ا لشعرا بهار>میدان شریعتی >بیمارستان قائم(عج)

 

منوی