راهنمای راهای رسیدن به بیمارستان (راه آهن)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )

راه آهن

راه آهن مشهد >خیابان آیت الله بهجت>خیابان شیرازی>میدان شهدا> خیابان دانشگاه>میدان شریعتی>بیمارستان قائم(عج)

 

منوی