راهنمای راهای رسیدن به بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )
مترو ایستگاه قائم یا ایستگاه شریعتی

راه آهن

راه آهن مشهد >خیابان آیت الله بهجت>خیابان شیرازی>میدان شهدا> خیابان دانشگاه>میدان شریعتی>بیمارستان قائم(عج)

فرودگاه

فرودگاه مشهد >بلوار فرودگاه > بلوار جمهوری اسلامی >میدان 15 خرداد>بلوار خرمشهر>میدان امام خمینی >بلوار ملک الشعرا بهار>میدان شریعتی>بیمارستان قائم(عج)

حرم مطهر

خیابان شیرازی>میدان شهدا> خیابان دانشگاه>میدان شریعتی>بیمارستان قائم (عج)

ترمینال برو نشهری

خیابان امام خمینی >بلوار ملک الشعرا بهار>میدان شریعتی>بیمارستان قائم(عج)

 

 

خطوط اتوبوسی که در ایستگاه بیمارستان قائم توقف دارند
شماره خط ابتدا
مسیری که طی می کند
انتها
خط 10 پایانه غدیر
خیابان  فدائيان اسلام، چهارراه فدائيان اسلام، میدان بسيج، چهارراه امام خمينی (ره)،میدان دکترشریعتی، خیابان احمدآباد، میدان فلسطين، بلوار ملك آباد، میدان آزادی،بلوار وکيل آباد
پایانه وکيل آباد
خط38.1
پایانه آزادي
بلوار وکيل آباد، میدان آزادی، بلوار ملك آباد، میدان فلسطين، خیابان احمدآباد،میدان شریعتی، خیابان دانشگاه، میدان سعدی، میدان شهدا،چهارراه شهيد هاشمی نژاد، خیابان شهيد هاشمی نژاد
پایانه راه آهن
خط92
پایانه شریعتی
خیابان احمدآباد، میدان احمدآباد، میدان فلسطين، بلوار شهيد محمد منتظری
شهرک لوشاتونوفل
   

....ادامه مطلب

 

منوی