ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

تماس با ما
مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

با ما در تماس باشید

آدرس: مشهد، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان احمدآباد
تلفن: 9-38400000 - 051
فکس: 051 - 38453239
پست الکترونیک :Quaem.Medical.Center@mums.ac.ir
پست الکترونیکی روابط عمومی مرکز: Ghh.pr@mums.ac.ir
کد پستی بیمارستان : 9176699199
سامانه پیام کوتاه : 30007273010020
وب سایت : https://quaem.mums.ac.ir/

منوی موبایل