بازدید: 4496
     
   
     
رئیس بخش تصویر برداری: دکتر فرخ سیلانیان طوسی
اعضای هیات علمی
دكتر حسين رضائی دلوئی، دكتر بهروز دواچی، دکتر آزیتا آذریان
دكتر سیروس نکوئی، دكتر فريماه نوربخش، دکتر میثم ایزدی، دکتر بیتا عباسی
 ناظم فنی تصویر برداری: سعید نوری
 پرسنل بخش: 22 نفر کارشناس، 11 نفر کاردان، 7 نفر طرحی، 1 نفر متصدی پذیرش، 1 نفر منشی گروه
 آدرس: بیمارستان قائم(عج) - طبقه منهای یک
 
 
 
  آنژیوگرافی ام آر آی ماموگرافی    
           
  سی تی اسکن سونوگرافی رادیوگرافی    
           
  ام آر آی سی تی اسکن چهار دستگاه رادیوگرافی ساده    
           
  رادیوگرافی دیجیتال مستقیم رادیوگرافی فلوروسکوپی رادیوگرافی فلوروسکوپی آنژیوگرافی    
           
  هشت دستگاه رادیوگرافی پرتابل ماموگرافی ساده ماموگرافی دیجیتال    
           
  دستگاه فلوروسکوپی        
 

آنژیوگرافی و اعمال اینترونشنال در بخش رادیولوژی مرکزی با هماهنگی مسئول اتاق (آقای میرشاهی) و با تعیین نوبت قبلی انجام می گردد.

 
     
  پذیرش بیمار در رادیولوژی مرکزی پذیرش بیمار در سونوگرافی آورزانس    
         
  انجام رادیوگرافی پرتابل فرآیند پذیرش بیماردر رادیولوژی درمانگاه