بازدید: 5963

واحد کنترل عفونت

                         
                                   
درباره واحد کنترل عفونت معرفی کمیته کنترل عفونت     لیست رابطین بخشها         معرفی همکاران           ارتباط با ما    
                                   

"بهداشت دست ها مایه حیات است"
Hand Hygiene Saves Lives