بازدید: 625
                 
                 
  اعضای هیات علمی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)    
                 
  آسیب شناسی ارتوپدی اطفال انگل شناسی و قارچ شناسی اورولوژی ایمونولوژی    
  بیهوشی پزشکی هسته ای جراحی توراکس جراحی عمومی جراحی قلب و عروق جراحی مغز و اعصاب    
  خون شناسی و بانک خون داخلی رادیولوژی زنان و زایمان قلب و عروق گوش و حلق و بینی    
 

مغز و اعصاب

میکروب شناسی واحد توسعه تحقیقات بالینی