بازدید: 10229

 

 

 

     
  با توجه به تغییر ساختار بیمارستان، معاونت درمان و آموزش ادغام و دکتر بوستانی به عنوان معاون آموزش سلامت بیمارستان قائم(عج) می باشند