بازدید: 7093

                 

معاونت آموزشی و پژوهشی مركز قائم(عج)

 دکتر رضا بوستانی (دانشیار مغز و اعصاب - فلوشیپ نوروماسکولار) CV

boostanir[at]mums.ac.ir

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز قائم(عج) به عنوان يكی از اركان اصلی این مرکز در راستای ارتقاء سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشكی مشهد گام برمی دارد.

این حوزه در تربيت پزشكان و متخصصان مورد نياز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی می کوشد و در زمینه نظارت بر گروه های آموزشی و پژوهشی نیز با هدف ارتقاء كمی و كيفی آموزش فعالیت می کند.

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز قائم(عج) دارای کادر و واحدهایی به شرح ذيل مي باشد:

  اداره خدمات آموزشی

مسئول: حسن عیدی بایگی

 
  کارگزینی هیات علمی

مسئول: سید حمید پورحسینی

 
  امور آموزشی

اکرم مقدسی

 
  كتابخانه مسئول: فاطمه دشتی جوان  
  سمعی و بصری مسئول: حسن عیدی بایگی  
  درمانگاه مسئول: مهران تقی آبادی  
  فناوری اطلاعات سلامت مسئول: مرضیه باقرزاده  
  واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئول: دکتر علی مرادی  
  واحد توسعه آموزش بالینی مسئول: دکتر رضا بوستانی  
  کمیته فراگیران
مسئول: دکتر رضا بوستانی  

 

 

  تلفن :38012520-051  
  سامانه پیامک: 30007273010045  
  ملاقات حضوری:چهارشنبه ها ساعت 11 تا 12