بازدید: 1852
       
    ارتباط با معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز قائم(عج)  

 

           

پست الکترونیک

ghaem.education[at]mums.ac.ir

 
           

تلفن

051-38421537

051-38012520

 
           

سامانه پیامک
30007273010045

 
           

ملاقات حضوری
چهارشنبه ها ساعت 11 تا 12

 
           

ارتباط الکترونیکی