بازدید: 758
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )

راه آهن

راه آهن مشهد >خیابان آیت الله بهجت>خیابان شیرازی>میدان شهدا> خیابان دانشگاه>میدان شریعتی>بیمارستان قائم(عج)