بازدید: 4363

 

برنامه کنفرانس های هفتگی مرکز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم در سال 1387

 

ردیف

عنوان کنفرانس

تاریخ برگزاری

گروه آموزشی

1

آسم و بيماريهاي شايع آلرژيك (برگزار نمی شود)

12/2/87

گروه ايمونولوژي و آلرژي

2

Management گزيدگي (برگزار نمی شود)

26/2/87

گروه مسموميتها

3

CPC

9/3/87

گروه جراحي عمومي

4

بيماريهاي شايع ارولوژي در زنان

6/4/87

ارولوژي

5

Short stature (قد كوتاه)

20/4/87

گروه داخلي- غدد

6

كاهش شنوائي در اطفال

17/5/87

گروه ENT

7

آيا مي توان سيگار را ترك كرد

7/6/87

گروه روانپزشكي

8

كليه و سالمندي

4/7/87

گروه نفرولوژي

9

ارزيابي علل ريزش مو

25/7/87

گروه پوست

10

زندگی ماشینی و کودکان

9/8/87

گروه اطفال

11

مرگ مغزي

23/8/87

گروه بيهوشي

12

فوريت هاي جراحی مغز و اعصاب

14/9/87

گروه جراحی مغز و اعصاب

13

پسودوتومور سربري

5/10/87

گروه داخلي اعصاب

14

حاملگي و زايمان در بيماران قلبي

26/10/87

گروه قلب

15

روشهاي بيمار يابي و اهميت آن در سرطانهاي زنان

10/11/87

گروه زنان - انكولوژي

16

مرگهاي perioperative و نقش اتوپسي

24/11/87

پزشكي قانوني

17

CPC (برگزار نمي شود)

15/12/87

گروه داخلي- گوارش


 
محل برگزاري سالن امور اداري مرکز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم
ساعت برگزاري: 10 الي 12
تلفن هماهنگي:38012520