بازدید: 2908

 

برنامه کنفرانس های هفتگی مرکز قائم (عج) در سال 1389

ردیف

عنوان کنفرانس

تاریخ برگزاری

گروه آموزشی

1

آسم

16/2/89

گروه ايمونولوژي

2

استئوآرتریت مفاصل بزرگ

30/2/89

گروه ارتوپدی

3

پنومونی آسپیراسیون

13/3/89

گروه بیهوشی

4

معرفی موارد جالب

27/3/89

گروه اطفال و کودکان

5

کهیر و آنژیوادم

10/4/89

گروه های ایمونولوژی و پوست

6

CPCپاتولوژی

24/4/89

گروه پاتولوژی

7

تاثير استرسهاي روان شناختي بر روند سالمندي

7/5/89

گروه روانپزشکی

8

CPCگوش و حلق

21/5/89

گروه گوش و حلق و بینی

9

اداره راههای هوایی

4/6/89

گروه بیهوشی

10

کرونری جراحی قلب

18/6/89

گروه جراحی قلب باز

11

اصول طراحي پژوهشهاي باليني

1/7/89

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

12

ترومای قفسه سینه

15/7/89

گروه جراحی توراکس

13

نگاهی نو به روانپزشکی رابط- مشاور

29/7/89

گروه روانپزشکی

14

مدیریت پژوهش در بالین

13/8/89

پژوهشکده بوعلی

15

تشخیص و درمان توده های هیپوفیز

11/9/89

گروه داخلی- غدد

16

بی اختیاری ادراری

2/10/89

گروه های داخلی-نفرولوژی ،زنان و اورولوژی

17

آرتروپلاستی زانو و هیپ

16/10/89

گروه ارتوپدی

18

نارسایی مزمن کلیه ،پیشگیری و اقدامات محافظتی آن

30/10/89

گروه داخلی- نفرولوژی

19

ارولوژی نوزادان

21/11/89

گروه های ارولوژی،اطفال و رادیولوژی

20

CPC

5/12/89

گروه داخلی- گوارش

21

بیماریهای روان تنی

19/12/89

گروه پوست

 

 
تلفن هماهنگي 051138012520