بازدید: 3217

 

 
برنامه کنفرانس های هفتگی مرکز قائم (عج) در سال 1391


ردیف

عنوان کنفرانس

تاریخ برگزاری

گروه آموزشی

1

آسم و برونشیت مزمن

14/2/91

گروه ایمونولوژِی-آلرژی

2

جراحی آرتروسکوپی در بیماریهای شانه

28/2/91

گروه ارتوپدی

3

آلرژی بینی و رینوسینوزیت مزمن

11/3/91

گروه ایمونولوژی با همکاری گروه ENT

4

چالشهای تشخیصی و درمان تومورهای بیضه

25/3/91

گروه رادیوتراپی با همکاری گروه ارولوژی

5

معرفی شکایات و موارد جالب بالینی در کودکان

8/4/91

گروه اطفال

6

HTLV1 و بیماریهای وابسته

22/4/91

گروه مغز و اعصاب با همکاری گروه خونشناسی و...

7

رینوسینوزیتها

5/5/91

گروه ENT

8

واکنشهای دارویی

19/5/91

گروه پوست

9

میلوپاتی نخاعی ناشی از دیسک ستون فقرات

2/6/91

گروه جراحی مغزو اعصاب

10

چگونه بیمار حامله مبتلا به اختلال انعقادی رادرمان کنیم؟

16/6/91

گروه زنان

11

CPC

30/6/91

گروه جراحی

12

کاربردMRI وmru در بیماریهای دستگاه ادرار

13/7/91

گروه رادیولوژی با همکاری گروه ارولوژی و نفرولوژی

13

تازه های سیروز و پیوند کبد در کودکان

27/7/91

گروه اطفال

14

سی تی آنژیوگرافی در بیماریهای عروق کرونر

11/8/91

گروه رادیولوژی با همکاری گروه قلب

15

راهکارهای پیشگیری از سرطان

25/8/91

گروه رادیوتراپی باهمکاریگروه جراحی وتغذیه وانکولوژي

زنان

16

کیست هیداتید

9/9/91

گروه جراحی توراکس باهمکاری گروه داخلی،جراحی،

انگل شناسی

17

ترانسفوزیون تراپی

23/9/91

گروه بیهوشی

18

بی اختياری ادراری در زنان

7/10/91

گروه ارولوژی با همکاری گروه زنان

19

طپش قلب

21/10/91

گروه قلب

20

CPC

5/11/91

گروه آسیب شناسی

21

کاربردتهویه مکانیکی غیر تهاجمی در بیماران با نارسایی تنفسی

19/11/91

گروه داخلی

22

CPC

3/12/91

گروه ارولوژی

23

هیپرتانسیون- نکات بالینی و کاربردی

17/12/91

گروه داخلی

 
 
 

- تمامي کنفرانسها روزهاي پنجشنبه هفته در ميان طبق جدول فوق ساعت 10 الي12 صبح در محل سالن شهيد پندي این مرکز برگزار مي گردد.

- ثبت نام در محل تالار اجتماعات اموراداری انجام مي پذيرد و در پایان کنفرانس به شرکت کنندگان (پزشکان عمومی ومتخصصین و...)گواهی داده خواهد

شد.

- کنفرانسها داراي امتياز بازآموزي و ثبت نام رايگان مي باشد .

معاونت آموزشي و پژوهشي مركز قائم(عج)