بازدید: 946

 

         
         
 
 
   
 

توصیه پزشکی

مصاحبه جناب آقای دکتر محسن فروغی پور، متخصص مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج)  در رابطه با سرگیجه

پخش در برنامه در مسیر زندگی شبکه استانی خراسان رضوی

فیلم آموزشی اعتبارسنجی چک لیست ایمنی جراحی WHO جهت کاهش خطای پزشکی در اتاق عمل

چک لیست ایمنی جراحی، به عنوان ابزاری جهت کاهش خطای پزشکی، توسط سازمان بهداشت جهانی WHO معرفی شده است.

بررسی نتایج حاصل از اجرای چک لیست، نشان دهنده کاهش قابل توجه مرگ و میر و عوارض ناشی از جراحی است. لذا فیلم تهیه شده توسط پرسنل محترم اتاق عمل مرکزی بیمارستان قائم (عج)  با هدف بومی سازی و اعتبار سنجی چک لیست ایمنی جراحی به منظور مطابق سازی آن با پروتکل جراحی در ایران تهیه گردید.

   
 
   
 

مصاحبه ریاست محترم بیمارستان قائم (عج) در رابطه با اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در این مرکز

گزارش تصویری از پیشرفت طرح های عمرانی بیمارستان قائم (عج) - قسمت اول    
         
 
 
 
   
  گزارش تصویری از پیشرفت طرح های عمرانی بیمارستان قائم (عج) - قسمت سوم گزارش تصویری از پیشرفت طرح های عمرانی بیمارستان قائم (عج) - قسمت دوم     
         
 
 
   
  اعلام دستیابی به دارویی برای درمان سرطان پروستات در سازمان انرژی اتمی ایران از زبان دکتر کامران آریانا متخصص پزشکی هسته ای و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم(عج)
گوشه هایی از اجرای مراسم روز کارمند سال 97
در سالن شهید چمران بیمارستان قائم(عج)
   
         
 
   
  گزارش ویژه خبری، خبر خراسان رضوی از اعزام ده تیم درمانی بسیج جامعه پزشکی بیمارستان قائم(عج) به مناطق مختلف حاشیه مشهد مصاحبه جناب آقای دکتر مهری، معاون توسعه و مدیریت منابع، با توجه به شرایط آب و هوایی و اقتصادی بوجود آمده، در جهت بهبود مصرف و مدیریت منابع انسانی    

 

 

 

  نشریه خبری الکترونیکی


 

     فایل های صوتی همایش خانواده موفق با موضوع تغذیه 


 

     فیلم آموزشی سامانه حضور و غیاب


 
       
  سال 1395   سخنرانی دکتر نوروزی، قسمت اول   ثبت مرخصی ساعتی  
  سال 1396   سخنرانی دکتر نوروزی، قسمت دوم   تایید مرخصی ساعتی و روزانه  
      سخنرانی دکتر نعمتی      
      سخنرانی آقای بهادرخان