منوي اصلي

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی قائم (ع)

     
   
 

پزشک مسئول: دکتر علیرضا سبزواری (متخصص بیهوشی)
Email: SabzevariA[at]mums.ac.ir
کارشناس مسئول: حمید پوستی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
    فرآیند پذیرش بیمار گردشگر سلامت  
     فرآیند ترخیص بیمار گردشگر سلامت  
  تعرفه های اعمال جراحی شایع در واحد گردشگری سلامت  
 


شرح وظیفه

1. برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند پذیرش و درمان بیماران بین الملل
2. ایجاد هماهنگی های لازم باسایر ارگانهای مرتبط با گردشگری سلامت
3. نظارت بر فعالیت مراکز درمانی و شرکتهای فعال در گردشگری سلامت
 

 

        اعضای کمیته گردشگری سلامت        
        رییس مرکز دکتر مصطفی داستانی        
        پزشک مسئول گردشگری سلامت دکتر علیرضا سبزواری        
        رییس اداره ارزشیابی دکتر خیامی        
        معاون آموزشی و پژوهشی دکتر محمد اصل زارع        
        مدیر مرکز دکتر حسین محسن زاده        
        جانشین مدیر مرکز سید جواد موسوی        
        مدیر خدمات پرستاری ملک تاج یزدان پناه        
        رییس اداره امور عمومی محمد رضا شیری        
        مسئول حراست ناصر قادری        
        مسئول حسابداری محمدرضا وزیری
       
        مسئول حسابداری بیماران علیرضا بازوبندی        
        مسئول روابط عمومی سید داوود عبدالمومن طوسی        
        دبیر جلسه - کارشناس مسئول گردشگری سلامت حمید پوستی        
        مسئول IT مهندس حسین میر محرابی        
        سوپروایزر اعتباربخشی ناهید شکوهی فر        

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.