بازدید: 6441
   
رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)  
 
دکتر مصطفی داستانی
 
فوق تخصص قلب، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی  
Email: DastaniM[at]mums.ac.ir  
   
ملاقات حضوری  
روزهای دوشنبه از ساعت 11 الی 12  
جهت هماهنگی با شماره 38012465 تماس حاصل نمایید.  
   
تلفن: 05138012465 - 05138012456  
فاکس: 05138453239