بازدید: 860


اداره فنی مرکز قائم(عج)

 

رئیس اداره: مهندس مصطفی حمزوی (تلفن تماس: 38012695)

جانشین: مهندس داریوش کارگذاری (تلفن تماس: 38012995)

 

معرفی همکاران

تاسیسات: علی شجری

برق: مهندس داریوش کارگذاری، مهندس جواد صفایی، حسن محمودی

CMMS و ساختمان: مهندس حبیبه فیض آبادی

 

شرح وظایف

1. کنترل و نظارت بر کلیه ساخت و سازهای جدید و بازسازی کلی و جزئی

2. کنترل و نظارت بر شرکت های نگهداشت تاسیساتی، برقی و مکانیکی

3. کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و ریز متره پیمانکاران زیر مجموعه

4. کنترل و نظارت بر شبکه برق و تاسیات زیر بنایی مرکز

5. ارائه مشاوره در زمینه خدمات فنی و مهندسی در جهت پیشبرد اهداف استراتژیک مرکز

6. کنترل و نظارت بر سامانه CMMS (نگهداشت تاسیسات) در جهت افزایش بهره وری از امکانات موجود و ارائه خدمات به مرکز

7. بررسی و کنترل خطرات سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت سیستم اعلام و اطفاء حریق


فرایندها

درخواست تعمیرات ساختمانی جزئی بخش: درخواست اتوماسیون و ارسال به مدیریت مرکز

درخواست تعمیرات جزئی برق و تاسیات بخش: ثبت در سامانه CMMS