بازدید: 3022
     
   
     
   
 

 رییس بخش: دکتر سید رسول زکوی (استاد)،  Zakavir[at]mums.ac.ir

 تعداد اعضای علمی:  1 استاد، 3 دانشيار، 4 استادیار

پرسنل بخش: 8 کارشناس،1 کاردان، 5 پرستار، 2 منشی، 1نگهبان، 2 خدمه

 

تعداد تخت: 4 عدد

ارتباط با ما

آدرس: بيمارستان قائم (عج) – طبقه منهای يک      شماره تلفن:38012202         ساعت کاری: 7 صبح تا 7 شب

 

 

   
  دوربین گاما در حین عمل جراحی ( Intraoperative gamma camera) دستگاه اندازه گیری جذب ید (I131-uptake)  
  ستگاه سنجش تراکم استخوان (BMD) دستگاه گاما کانتر (Gamma Counter)  
  گاما پروب (Gamma probe) دستگاه گاما کمرا  
  بخش بستری ید درمانی دستگاه سونوگرافی  

 

   
  انجام تمامی اسکن های روتین پزشکی هسته ای: مانند اسکن قلب، ریه، استخوان، کلیه و ...  
  اندازه گیری تراکم استخوان، ریسک شکستگی استخوان نمور در 10 سال آینده اسکن تمام بدن و بررسی نسبت چربی و عضله در تمام بدن، اندازه گیری تراکم استخوان در اطفال   
  ید درمانی بیماران کانسر تیروئید بصورت سرپایی و بستری   
  درمانگاه تخصصی رادیو سینووکتومی بیماران هموفیلی   
 

انجام تست های تخصصی تیروئید: T3، T4، Tsh، TG و آنتی TG

 
  درمانگاه تخصصی تیروئید   
  انجام تستس های جذب ید   
   
  تنها مرکز تشخيصی درمانی پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
     
   
  آیین نامه اصول حفاظت در برابر تشعع بيماران  
  آیین نامه اصول حفاظت در برابر تشعع پرتوکاران  
  دستورالعمل آمادگی بيماران جهت انجام اسکن