بازدید: 3146
 

 

رییس بخش: دکتر هما فال سلیمان (دانشیار)   پست الکترونیک: falsolimanh[at]mums.ac.ir
تعداد اعضای علمی: 2  استاد- 8 دانشیار -6 استاد یار (16 عضو  علمی)

پرسنل بخش: 1 سرپرستار -13 پرستار- 1 بهیار- 8 کمک بهیار- 1 منشی

تعداد تخت: بخش قلب دارای چهل تخت می باشد و ضریب اشغال تخت 95 درصد و در بیشتر ایام سال صد درصد میباشد.

ارتباط با ما

آدرس: بیمارستان قائم(عج) - طبقه دوم  تلفن تماس: 38012756 ساعت کاری: بصورت شبانه روزی

     
   
 

1. نه عدد مانیتور قلبی سعادت

2. چهار عدد پمپ انفوزیون

3. سه عدد سرنگ پمپ

4. دو عدد نوار قلب

5. دو عدد dc شوک

 
     
   
 

1. انجام ویزیت توسط متخصصین مجرب

2. داشتن وسایل و امکانات جدید جهت ارائه خدمات

3. انجام اکو ساده

4. اکو مری

5. تست ورزش

6. اکو استرس

7. انژیوگرافی

8. تعبیه پیس

9. ICD

 
     
   
 

1. پذیرش بیماران جهت انجام ابلیشن

2. پذیرش بیماران جهت انجام اسکن قلب

3. انجام MRI قلب

4. انجام انژیوگرافی

5. تعبیه پیس دائم و موقت

6. تعبیه IVCP