منوي اصلي

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی قائم (ع) معاونت آموزشي گروههای آموزشی مغز و اعصاب

     
 

معرفی گروه مغز و اعصاب مرکز قائم(عج)

گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل بیمارستان قائم ( عج ) مستقر بوده و دارای یازده نفرعضو هیئت علمی شامل دو نفر استاد، 6 نفر دانشیار و 4 نفر استادیار است.

مدیر گروه مغز و اعصابدکتر محمدمهدي اعتمادي

رئیس بخش مغز و اعصاب: دکتر كريم نيكخواه

معاون آموزشی: دکتر رضا بوستاني

معاون پژوهشی: دکتر رضا بوستاني

مسئول آموزش دستیاران: دکتر كريم نيكخواه

اعضای هيئت علمی

عضو هیأت علمی

رتبه

دكتر محمد مهدي اعتمادي

استاد

دكتر محسن فروغي پور

استاد

دكتر كاويان قندهاري

دانشیار

دكتر مرتضي سعيدي

دانشیار

دكتر رضا بوستاني

دانشیار

دكتر محمود رضا آذرپژوه

دانشیار

دكتر پيام ساسان نژاد

استاديار

دكتر علي شعيبي

استاديار

دكتر محمد تقي فرزاد فرد

استاديار

دكتر فريبرز رضائي طلب

استاديار

دكتر محمد شريعتي

متخصص درماني

 
 

 فضاهای مورد استفاده در طي دوره دستياری مغز و اعصاب 

 1. بخش اورژانس مغز و اعصاب  واقع در طبقه همكف
 2. بخش داخلي يك و اتاق دستياران واقع در بخش داخلي يك در طبقه دوم
 3. اتاق مسئول دفتر گروه مغز و اعصاب واقع در طبقه منهاي يك انتهاي سالن
 4. درمانگاه مغز و اعصاب واقع در ساختمان مركزي درمانگاه
 5. بخش ICU استروك واقع در طبقه همكف
 6. بخش  ICU اعصاب واقع در طبقه همكف
 7. بخش پشتيبان اعصاب واقع در طبقه همكف
 8. بخش الكترودياگنوستيك واقع در طبقه منهاي يك انتهاي سالن
 9. بخش الكتروانسفالوگرافي واقع در طبقه منهاي يك انتهاي سالن
 10. اتاق ديسپورت واقع در طبقه منهاي يك انتهاي سالن
 11. اتاق VIDFO EEG واقع در طبقه همكف
 
 

 منابع و مراجع مطالعاتي دوره دستیاری

1-    Aminoff M.J. Electrodiagnosis in Clinical Neurology. 5th Ed. Philadelphia: Churchill Livingstone

2-    Adams & Merritts Neurology0. 10th Ed.  

 
 

 فعاليت های آموزشی دستياران 

 • جلسات صبحگاهی
 • ژورنال كلاب
 • جلسات کیس ریپورت
 • جلسات نورورادیولوژی
 • کلاس تئوری
 • انجام و تفسير نوار مغزي
 • انجام و تفسير نوار عصب وعضله و پتانسیل های فراخوانده
 • انجام و تفسير نوروسونولوژي
 • درمانگاه های آموزشی
 
 

 ضوابط آموزشی گروه 

 • حضور تمام وقت و ثبت تردد
 • شركت منظم و اجباري در برنامه هاي آموزشي گروه مطابق برنامه
 • تکمیل لاگ بوگ الکترونیک
 • شركت در آزمون های کتبی و عملی درون بخشی گروه و اخذ حداقل نمره قابل قبول در نگرش، دانش و مهارت
 • شرکت در برنامه هاي بازآموزي مرتبط با بیماری های اعصاب
 • شركت مستمر در برنامه هاي كنفرانس هفتگي مركز قائم(عج)
 

 

معرفی گروه

  تاریخچه و تصاویر بخشهای مربوطه و مسئولین مسئولین آموزشی گروه اعضای هیات علمی دانشجویان  
    موفقیتهای علمی اساتید موفقیتهای علمی دانشجویان ضوابط آموزشی گروه    


 تور آموزشی گروه
 
  فعالیتهای آموزشی فضاهای آموزشی برنامه آموزشی کوریکولوم های آموزشی    
  شرح وظایف
منابع آموزشی ارزشیابی گروه    


دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.