منوي اصلي

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی قائم (ع) معاونت آموزشي گروههای آموزشی پزشکی هسته ای

     
 

معرفی گروه پزشکی هسته ای مرکز قائم(عج)

گروه پزشکی هسته ای در مر کز قائم(عج) دارای 7 عضو هیئت علمی 5 نفر متخصص پزشکی هسته ای، یک نفر فیزیست و یک نفر رادیوفارماسیست می باشد.

مدیر گروه پزشکی هسته ای: دکتر سید رسول زکوی 

رئیس بخش پزشکی هسته ای: دکتر سید رسول زکوی 

معاون آموزشی: دکتر وحیدرضا دباغ کاخکی

معاون پژوهشی: دکتر وحیدرضا دباغ کاخکی

مسئول آموزش دستیاران: دکتر نرجس خاتون آیتی

اعضای هيئت علمی

عضو هیأت علمی

رتبه

 

دکترسید رسول زکوی

استاد

 

دکتر وحید رضا دباغ

دانشیار

 

دکتر رامین صادقی

دانشیار

 

دکتر کامران آریانا

استادیار

 

دکترکیوان صدری (رادیوفارماسیست)

استادیار

 

دکترنرجس خاتون آیتی

استادیار

 

دکتر مهدی مومن نژاد(فیزیست)

استادیار


تعداد دستیاران تخصصی: 15 نفر

  کتابچه راهنمای دستیاران تخصصی گروه آموزشی پزشکی هسته ای


سایت گروه پزشکی هسته ای: http://nuclmeddep.mums.ac.ir

 
 

فضاهای مورد استفاده در طي دوره دستياری پزشکی هسته ا ی

 1. درمانگاه تیروئید
 2. درمانگاه بیماران سرپایی غیر از تیروئید
 3. دوربین گاما
 4. هات لب
 5. رادیوایمونواسی
 6. کنترل کیفی
 7. اسکنر و جذب ید 
 
 

منابع و مراجع مطالعاتي دوره دستیاری

1-Nuclear Medicine / Henkin RE/ Mosby-Elsevier/Philadelphia/2006.

2 - Principles and practice of PET and PET/CT – Richard L Wahel ; Henry N Wagner ; 2 nd edition , 2009 تجس فص لٌ زير

Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 8.5, Chapter 11.1, Chapter 11.2, Chapter 11.3, Chapter 11.4, Chapter 13,

Section 14: Emerging Opportunities: Chapters 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, Chapter 15

3 - Clinical Nuclear Cardiology: State of Art and Future Directions; Barry L. Zaret and George A. Beller; 4th Edition, 2010. [Except these chapters: Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10, Chapter 11, Chapter 18, Chapter 31, Chapter 32, Chapter 33, Chapter 40, Chapter 41, Chapter 42, Chapter 43, Chapter 44, Chapter 45]

4 – Physics & Radiobiology of Nuclear Medicine/GB Saha/Springer NY/2006.

5 - CT teaching Manual: A systemic Approach to CT reading-Matthias Hofer-2007

EANM Guidelines (www.eanm.org)

Inflammation/Infection

1- Guidelines for Labelling of Leukocytes with 111In-Oxine (2010)

2- Guidelines for Labelling of Leukocytes with 99mTc-HMPAO (2010)

Neuroimaging

3- Brain Imaging using [18F]FDG (2009)

4- Brain Perfusion SPET using 99mTc-labelled Radiopharmaceutical (2009)

Oncology

5- EANM 2012 Guidelines for Radionuclide Imaging of Phaeochromocytoma and Paraganglioma (2012)

6- 111In-Pentetreotide Scintigraphy (2010)

7- Procedure guidelines for PET/CT tumour imaging with 68Ga-DOTA-conjugated peptides (2010)

8- EANM-EORTC general recommendations for sentinel node diagnostics in melanoma (2009)

9- EANM-SENT Joint practice guidelines for radionuclide lymphoscintigraphy for sentinel node localization in oral/oropharyngeal squamous cell carcinoma (2009)

10- FDG PET and PET/CT: procedure Guideline for Quantitative Tumor PET Imaging (2009

11- Sentinel node in breast cancer procedural guidelines (2007)

Paediatrics

12- Guidelines for standard and diuretic renogram in children (2011)

13- Guidelines for Bone Scintigraphy in Children (2010)

14- Guidelines on 99mTc-DMSA Scintigraphy in Children (2009)

15- Guidelines for 18F-FDG PET and PET-CT imaging in paediatric oncology (2008)

16- Guidelines for Lung Scintigraphy in Children (2007)

 Parathyroid

17- EANM parathyroid guidelines (2009)

Physics

18- Acceptance Testing for Nuclear Medicine Instrumentation (2010)

19- Routine Quality Control Recommendations for Nuclear Medicine Instrumentation (2010)

Pulmonary Embolism

20- EANM guidelines for ventilation / perfusion scintigraphy - Part 1 (2009)

21- EANM guidelines for ventilation / perfusion scintigraphy - Part 2 (2009)

Radionuclide Therapy

22- EANM procedure guidelines for 131I-meta-iodobenzylguanidine (131I-mIBG) therapy (2008)

23- EANM procedure guideline for treatment of refractory metastatic bone pain (2008)

24- EANM procedure guideline for 32P phosphate treatment of myeloproliferative diseases (2007)

25- EANM procedure guideline for radio-immunotherapy for B-cell lymphoma with 90Y-radiolabelled ibritumomab tiuxetan (Zevalin) (2006)

EANM: SNMMI Guidelines

26- The SNMMI and EANM Practice Guideline for Small-Bowel and Colon Transit (2013)

27- EANM/SNMMI practice guideline for lymphoscintigraphy and sentinel node localization in breast cancer (2013)

28- EANM/SNMMI Guideline for 18F-FDG Use in Inflammation and Infection (2013)

EANM Guidelines endorsement by SNMMI

29- The EANM clinical and technical guidelines for lymphoscintigraphy and sentinel node localization in gynaecological cancers (2014)

30- 131I/123I-Metaiodobenzylguanidine (mIBG) Scintigraphy (2010)

SNMMI Guidelines - endorsement by EANM

31- Sodium 18F-fluoride with PET/CT bone scans (2010)

32- Breast scintigraphy with breast specific gamma cameras 1.0 (2010)

Joint Guidelines

33- Pediatric Radiopharmaceutical Administration: Harmonization of the 2007 EANM Pediatric Dosage Card (Version 1.5.2008) and the 2010 North America Consensus guidelines (2014)

34- The joint IAEA, EANM, and SNMMI practical guidance on peptide receptor radionuclide therapy (PRRNT) in neuroendocrine tumours (2013) Other Guidelines

35- Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009, Nov: 19(11): 1167-1214.

36- ATA/AACE Guidelines; Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: Management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Endocrine Practice Vol 17 no. 3 May/June 2011.

37- Radiation safety in treatment of patients with thyroid disease by radio-iodine (I-131): practice recommendations of ATA. Thyroid-2011 Apr;21(4) 335-346. Articles in Journals

1. Seminars in Nuclear Medicine – November 2013-Volume 43-issue 6- Pages 404-473

2. Seminars in Nuclear Medicine – September 2013-Volume 43-issue 5- Pages 333-402

3. Seminars in Nuclear Medicine – March 2013-Volume 43-issue 2- Pages 71-156

4. Seminars in Nuclear Medicine –November 2012-Volume 42-issue 6- Pages 356-432

5. Seminars in Nuclear Medicine –January 2011-Volume 41- issue 1- Pages 11-19 & 61-72

6. Seminars in Nuclear Medicine – July 2011-Volume 41-issue 4- Pages 246-264

7. Seminars in Nuclear Medicine – July 2011-Volume 41- issue 4- Pages 265-282

8. Seminars in Nuclear Medicine – July 2011-Volume 41-issue 4- Pages 314-321

9. Seminars in Nuclear Medicine – May 2011-Volume 41-issue 3- Pages 220-228

10. Journal of Nuclear Medicine 2014;55:268-274.

11. Journal of Nuclear Medicine 2013;54:1588-1596.

12. Journal of Nuclear Medicine 2013;54:756-761.

13. Journal of Nuclear Medicine 2013;54:1331-1338.

14. Journal of Nuclear Medicine 2012;53:1244-1252.

15. Journal of Nuclear Medicine 2012;53:928-938.

16. Journal of Nuclear Medicine 2012;53:754-764.

17. Journal of Nuclear Medicine 2012;53:1736-1747.

18. Journal of Nuclear Medicine 2011;52:1585-1600.

19. Journal of Nuclear Medicine 2011;52:405-414.

20. Journal of Nuclear Medicine 2011;52:905-925.

21. Eur J Nucl Med Mol Imaging. October 2013, Volume 40, Issue 11, pp 1770-1780.

22. Eur J Nucl Med Mol Imaging. August 2013, Volume 40, Issue 8, pp 1275-1282.

23. Eur J Nucl Med Mol Imaging. July 2013, Volume 40, Issue 1 Supplement, pp 5-10.

24. Eur J Nucl Med Mol Imaging. May 2012, Volume 39, Issue 5, pp 892-909.

25. Eur J Nucl Med Mol Imaging. August 2011, Volume 38, Issue 8, pp 1560-1571.

26. Eur J Nucl Med Mol Imaging. July 2011, Volume 38, Issue 7, pp 1367-1380.

27. Eur J Nucl Med Mol Imaging. July 2011, Volume 38, Issue 7, pp 1353-1366.


 
 

فعاليت های آموزشی دستياران

 • جلسات Intersting case
 • ژورنال كلاب
 • جلسات استاف ميتينگ و کلاسهای تئوری
 • کلاسهای عملی وبالینی
 • کنفرانس های علمي
 • گزارش صبحگاهی
 
 

ضوابط آموزشی گروه

 • حضور تمام وقت و ثبت تردد
 • شركت منظم و اجباري در برنامه هاي آموزشي گروه مطابق برنامه
 • تکمیل لاگ بوگ الکترونیک
 • شركت در آزمون های کتبی و عملی درون بخشی گروه و اخذ حداقل نمره قابل قبول در نگرش، دانش و مهارت
 • شرکت در برنامه هاي بازآموزي مرتبط با پزشکی هسته ای
 • شركت مستمر در برنامه هاي كنفرانس هفتگي مركز قائم(عج)
 


 

معرفی گروه

  تاریخچه و تصاویر بخشهای مربوطه و مسئولین مسئولین آموزشی گروه اعضای هیات علمی دانشجویان  
    موفقیتهای علمی اساتید موفقیتهای علمی دانشجویان ضوابط آموزشی گروه    


تور آموزشی گروه
 
  فعالیتهای آموزشی فضاهای آموزشی برنامه آموزشی کوریکولوم های آموزشی    
  شرح وظایف
منابع آموزشی ارزشیابی گروه    دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.